Om oss

Om oss

Ingeborns Entreprenad är det flexibla företaget vars flexibilitet och målmedvetenhet genomsyrar hela deras verksamhet. Med vår erfarenhet och gemenskap driver vi det till synes omöjliga till att bli verklighet. Sedan starten 2018 har vi utfört flertalet projekt för den offentliga sektorn samt bygg- och fastighetsbolag i och omkring Västra Götalands regionen.

Ordning och reda är några av våra ledord i det dagliga arbetet och syns väl genom hela projekten vidare ut i slutprodukten. Vi tar hand om hela byggprocessen från start till mål.

Ingeborns Föteratagspolicy

Kvalitetsarbete

Vi ska alltid leverera tjänster och produkter av hög kvalitet som skapar ett mervärde och gör våra kunder nöjda. Vi är kvalitetssäkrade genom ISO 9001 för att säkerställa att kunden väljer oss framför våra konkurrenter jobbar vi ständigt med att utveckla vårt kvalitetsarbete. Vi har en arbetsstruktur och utbildar våra medarbetare och ser till att vårt team alltid levererar kvalitativa insatser i alla led, från att hålla tidsramen till att följa upp och noggrant dokumentera slutresultatet.

Vi ser till att alltid skapa oss rätt förutsättningar för att kunna leverera hög kvalitet till våra kunder. Vårt mål är att alltid utföra hållbara arbeten med lång livslängd.

Kvalitetspolicy

Miljöarbete

Vårt fokus ligger i att göra ett så neutralt och klimatsmart miljöavtryck som möjligt i samtliga projekt. Genom vår certifiering av ISO 14001 månar vi lika mycket om miljön som vi gör för våra kunder och följer miljölagarna och tillståndsvillkoren som krävs. Vi tror att ett bra och gediget miljötänk i slutändan bidrar till en långsiktig lönsamhet och hållbarhet för vår verksamhet. Vi strävar efter att alltid minimera våra restprodukter och planerar våra projekt utefter det, både för att effektivisera processen men även för att säkerställa att vi är så skonsamma mot miljön som möjligt.

För oss är det en självklarhet att både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners har ett miljötänk där vi jobbar tillsammans med gemensamma mål.

Miljöpolicy

Vi Sponsrar:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.